Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Enchiridion oft Hant boecxken van de christelijcke leere ende religion, in corte somma begrepen, ten dienste van alle liefhebbers der waerheyt ... door D. P. [Dirk Philips] Item om alle puncten ende articulen des gheloofs, midtsghaders diversche Spruecken ende Vermaninghen, in dit boecxken begrepen ..

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)